Wetsvoorstel wijziging kansspelen nr.2

By Author

verslag van de eerste lezing rapport de la premiÈre lecture 10596 doc 54 3327/005 doc 54 3327/005 kamer 6e zitting van de 54e zittingsperiode 2019 chambre2018 6e session de la 54e lÉgislature chambre des reprÉsentants de belgique belgische kamer van volksvertegenwoordigers 8 maart 2019 8 mars 2019 namens de commissie

– wetsvoorstel Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de kansspelen De Voorzitter: mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 2. 1. Inleiding. 2. 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand. 3. 3. Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok), de Wet op de  Bij brief van 6 november 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 24 557, nr. 92) is aangegeven dat er nog enkele, nader aan te duiden wijzigingen in het kansspelbeleid  27 maart 2019 Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de 2. De aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een vergunning kan in ieder van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) n 13 juli 2018 In de lagere regelgeving worden deze maatregelen uitgewerkt. 1 Beleidsvisie kansspelbeleid, Kamerstukken II 2010/11, 24557, nr. 124, en de  20 aug 2020 2. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de b. wijzigingen van het spelsysteem op een beheerste, transparante en in artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, van die wet,

wetsvoorstel (kamerstukken II 91-'92, 22 269, nr. 5). Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van de instantlo– terij. De leden van de fractie van de SGP vroegen of - indien de inkomsten van de Staatsloterij voor de overheid onmisbaar zijn - niet met een bijzondere vorm van belastingheffing terzake van loterijen

Wijziging Wet op de kansspelbelasting en Wet op de kansspelen 29 mrt 2019 Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Organiseren van kansspelen op afstand’ (KOA) aangenomen en op 27 maart 2019 is deze wet gepubliceerd in het Staatsblad. Al bijna vijf jaar om precies te zijn! Op 18 juli 2014 werd het wetsvoorstel voor het eerst ingediend bij de Tweede Kamer. De titel hiervan was ‘Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand.’ verslag van de eerste lezing rapport de la premiÈre lecture 10596 doc 54 3327/005 doc 54 3327/005 kamer 6e zitting van de 54e zittingsperiode 2019 chambre2018 6e session de la 54e lÉgislature

Bij brief van 6 november 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 24 557, nr. 92) is aangegeven dat er nog enkele, nader aan te duiden wijzigingen in het kansspelbeleid 

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand. Download 'Nadere Memorie van antwoord Wetsvoorstel Kansspelen op afstand' Op 7 juli 2016 is de wijziging van de Wet op de Kansspelen aangenomen door de Tweede Kamer. In de aanloop daarnaartoe zijn er verschillende wijzigingen geweest. Het vervolgtraject is dat de wijziging wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer. Eerst zal de Commissie Veiligheid & Justitie een voorbereidend onderzoek doen naar het wetsvoorstel en daarbij Het ministerie van Veiligheid van Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het wetsvoorstel wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime.

35152 nr. 2: Acties 35 152 Wijziging van de Wet bevordering bedoeld in artikel 33a van de Wet op de kansspelen; n. de Autoriteit Consument en Markt, bedoeld

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. I. Algemeen. 2. 1. Inleiding. 2. 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand. 3. 3. Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op de kansspelen (Wok), de Wet op de  Bij brief van 6 november 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 24 557, nr. 92) is aangegeven dat er nog enkele, nader aan te duiden wijzigingen in het kansspelbeleid  27 maart 2019 Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de 2. De aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een vergunning kan in ieder van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) n 13 juli 2018 In de lagere regelgeving worden deze maatregelen uitgewerkt. 1 Beleidsvisie kansspelbeleid, Kamerstukken II 2010/11, 24557, nr. 124, en de 

A D V I E S Nr. 2.174 ----- Onderwerp: Vaderschapsverlof en geboorteverlof - Wetsvoorstellen Bij brief van 17 oktober 2019 werd de Raad om advies gevraagd over twee wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978

9 feb 2021 Ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag voor kansspelen op afstand Geen wijziging ten opzichte van november 2020. Gewijzigd 9-2-2021: Bij aanbieders van sportweddenschappen toetsen wij Schrijf u in voor onze 4 maart 2019 Dit wetsvoorstel voorziet in een nieuw hoofdstuk 14a in de Telecommunicatiewet. Het hoofdstuk regelt dat voorkomen wordt dat een ongewenste  Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime. Het wetsvoorstel beoogt het monopolie van  29 maart 2019 Op 27 maart 2019 is de nieuwe wet 'Organiseren van kansspelen op afstand' I n de Wet KSB wordt een onderscheid aangebracht tussen de  26 sep 2018 34 471, nr. 2). Voorts wijzen [appellant A] en [appellant B] erop dat De verwijzing door [appellant A] en [appellant B] naar het wetsvoorstel kansspelen met die wetsvoorstellen beoogde wijzigingen van het kansspelb No similar controversies regarding loot boxes were developed within the results.12 Star Wars Battlefront II is especially guilty, as its outlandish loot box Wet van 20 Februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de We